Митническо посредничество и спедиция

Наред с основната си дейност, фирма "Глобал Меритайм Сервисес" предлага пълната гама от услуги по митническото оформяне на вноса и износа на различни стоки. Нашите опитни професионалисти са винаги готови да Ви консултират и да съдействат при работа с различните държавни институции и учреждения, в страната и в чужбина.
Сред предлаганите от нас услуги по вноса се открояват:
 • Осигуряване на информация за движението на контейнерите по внос от начална до крайна точка
 • Митническо посредничество и представителство пред митническите власти и всички останали съпътстващи институции, контролиращи въвеждането на стоките
 • Митнически консултации
 • Оформяне и заверка на всички видове митнически и транспортни документи
 • Изготвяне на търговски документи и сертификати
 • Манифестиране и поставяне на стоки под митнически режими - транзит, внос, митническо складиране, активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол, временен внос
 • Внасяне на стоки в свободна зона или свободен склад
 • Износ, реекспортиране, пасивно усъвършенстване
 • Гарантиране и обезпечаване на митни сборове при транзит
 • Искане на разрешения за използване на опростени процедури за деклариране, удължаване на срокове, по-благоприятно тарифно третиране, преместване на стоки на друго място под митнически надзор, допускане на безмитен внос
 • Подаване на митнически декларации по електронен път
 • Подаване на молби/искания за корекция на ЕАД, анулиране на ЕАД, молби/искания за становища за митническа стойност, тарифно класиране
 • Организиране на товаро – разтоварни операции, сортиране, опаковане, палетизиране и други на Пристанище Варна, Пристанище Варна – Запад, в свободни и митнически складове
 • Осигуряване на количествен и/или качествен стоков контрол от оторизирани органи
Основни услуги по износа са:
 • Осъществяване на контрол на движението на контейнерите след митническото оформяне от отправна точка, физическото натоварване на кораба и след отплаването му
 • Заверка на оригиналните търговски документи, съпътстващи стоката от отправна митница от контролиращите инстанции на границата. Работа в тясно сътрудничество с граничен ветеринарен контрол и граничен фитосанитарен контрол
 • Освобождаване на каргото на дестинация срещу оригинални коносаменти или екпрес бил, съгласно изискването и препоръките на клиента
 • Изготвяне на:
  • Коносаменти на база инструкции изпратени от страна на клиента и необходимите съпътстващи документи, съгласно акредитивните условия по сделката
  • Карго манифест; проверка на задействаните износни митнически декларации от отправна митница и всички оригинални търговски документи, съпътстващи стоката и комплектоването им с приемо-предавателен протокол за гранична митница за всеки кораб преди отплаването му
 • Манифестиране на каргото след отплаване за всеки контейнер
 • Подаване на пълна и коректна информация за агентите на дестинация
 • Изпращане на ориг. коносаменти, комплектовани с всички оригинални търговски документи обратно към клиентите чрез експресна куриерска служба, необходими за освобождаване на стоката на дестинация. Доставка в рамките на 24 часа.
 • Директен контакт с всичи клиенти от българска страна
 • Извършване на спедиторска дейност, свързана с букирано карго за износ с последваща контейнеризация на терминала на пристанище Варна-Запад. Осъществяване на организация на необходимата техника, координиране във времето, изготвяне на необходимата документация за митница и пристанище
Не се колебайте да се свържете с нас, дори и нужната Ви услуга да не фигурира тук!

Дейности

Форма за контакт

Формата за контакт е изпратена!
Ще е свържем с Вас скоро.